Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Inch 13/16 x 7/8 0200 8007 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Inch 13/16 x 7/8 0200 8007 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Chiều dài: 311mm
  • Trọng lượng: 400g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39