Mỏ Lết Răng 36inch 0598 0036 MATADOR

Mỏ Lết Răng 36inch 0598 0036 MATADOR

  • Độ mở ngàm: 0-102mm
  • Chiều dài tổng: 900mm
  • Trọng lượng: 6.250g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39