Tua Vít Dẹp 4x75mm 0615 0640 MATADOR

Tua Vít Dẹp 4x75mm 0615 0640 MATADOR

  • Tổng chiều dài 160mm
  • Bề dày lưỡi: 0.6mm
  • Bề rộng lưỡi: 4.0mm
  • Trọng lượng: 40g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39