Thiết bị chẩn đoán lỗi Model: Hantek1008C

Thiết bị chẩn đoán lỗi Model: Hantek1008C

Phần cứng Hantek1008C
Số kênh 8 kênh
Trở kháng đầu vào 1MΩ
Độ nhạy tín hiệu vào 10mV/div đến 5V/div
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39