Tua Vít Dẹp 5.5x125mm 0615 1055 MATADOR

Author : Hữu Thành

Tua Vít Dẹp 5.5x125mm 0615 1055 MATADOR

  • Tổng chiều dài 230mm
  • Bề dày lưỡi: 1.0mm
  • Bề rộng lưỡi: 5.5 mm
  • Trọng lượng: 70g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39