Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 66mm 0175 0660 MATADOR

Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 66mm 0175 0660 MATADOR

Vật liệu Chrome Vanadium, Thép 31 CrV 3. Bề mặt được xử lý mạ kẽm.
Tiêu chuẩn: DIN133.
Ngàm nghiêng: 15 độ.

SKU: 0175 0660 Categories: ,
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39