Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 67mm 0175 0670 MATADOR

Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 67mm 0175 0670 MATADOR

Vật liệu Chrome Vanadium, Thép 31 CrV 3. Bề mặt được xử lý mạ kẽm.
Tiêu chuẩn: DIN133.
Ngàm nghiêng: 15 độ.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39