Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 36x41mm 0200 3641 MATADOR

Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 36x41mm 0200 3641 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Chiều dài: 440mm
  • Trọng lượng: 1100g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39