Dụng cụ ép pistong thắng YT-0610

Dụng cụ ép pistong thắng YT-0610

Đầu trục vào: 12.5 mm (1/2″)

Kích thước hex: 21 mm

Dải hoạt động: 0 – 65 mm

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39