Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 12mm 0185 0120 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 12mm 0185 0120 MATADOR

  • Hàm nghiêng 15 độ.
  • Trọng lượng: 55g
  • Tổng chiều dài 160mm
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39