Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 11mm 0185 0110 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 11mm 0185 0110 MATADOR

  • Hàm nghiêng 15 độ.
  • Trọng lượng: 45g
  • Tổng chiều dài 150mm
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39