Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 15mm 0190 0150 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 15mm 0190 0150 MATADOR

  • Size: 15mm
  • Chiều dài 207mm
  • Trọng lượng: 105g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39