Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 14mm 0190 0140 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 14mm 0190 0140 MATADOR

  • Size: 14mm
  • Chiều dài 195mm
  • Trọng lượng: 100g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39