Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 12mm 0189 0120 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 12mm 0189 0120 MATADOR

  • Bề mặt: mạ Chrome mờ
  • Chiều dài: 172mm
  • Trọng lượng: 70g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39