Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 11mm 0190 0110 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 11mm 0190 0110 MATADOR

  • Size: 11mm
  • Chiều dài 159mm
  • Trọng lượng: 55g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39