Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 10mm 0190 0100 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 10mm 0190 0100 MATADOR

  • Size: 10mm
  • Chiều dài 147mm
  • Trọng lượng: 50g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39