Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 9mm 0190 0090 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 9mm 0190 0090 MATADOR

  • Size: 9mm
  • Chiều dài 136mm
  • Trọng lượng: 35g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39