Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 8mm 0190 0080 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 8mm 0190 0080 MATADOR

  • Size: 8mm
  • Chiều dài 124mm
  • Trọng lượng: 30g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39