Dụng cụ kiểm tra kim phun Diesel JTC 4818

Dụng cụ kiểm tra kim phun Diesel JTC 4818

Khoảng đo: 0~600 bar

Bình chứa bao gồm lọc

Bao gồm 02 đầu nối: M14 x M14mm và  M14 x M12 mm

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39