Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 7mm 0190 0070 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 7mm 0190 0070 MATADOR

  • Size: 7mm
  • Chiều dài 112mm
  • Trọng lượng: 25g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39