Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 6mm 0190 0060 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 6mm 0190 0060 MATADOR

  • Size: 6mm
  • Chiều dài 100mm
  • Trọng lượng: 20g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39