Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 16mm 0190 0160 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 16mm 0190 0160 MATADOR

  • Size: 16mm
  • Chiều dài 219mm
  • Trọng lượng: 120g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39