Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 18mm 0190 0180 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 18mm 0190 0180 MATADOR

  • Size: 18mm
  • Chiều dài 243mm
  • Trọng lượng: 155g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39