Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 19mm 0190 0190 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 19mm 0190 0190 MATADOR

  • Size: 19mm
  • Chiều dài 256mm
  • Trọng lượng: 200g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39