Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 20mm 0190 0200 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 20mm 0190 0200 MATADOR

  • Size: 20mm
  • Chiều dài 268mm
  • Trọng lượng: 240g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39