Cờ lê 2 đầu miệng size 41x46mm 0132 4146 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ lê 2 đầu miệng size 41x46mm 0132 4146 MATADOR

Ngàm nghiêng 15 độ.
Bề mặt phủ Manganese – Phosphated.
Chiều dài: 373mm
Trọng lượng: 895g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39