Cờ lê 2 đầu miệng size 36x41mm 0132 3641 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ lê 2 đầu miệng size 36x41mm 0132 3641 MATADOR

Ngàm nghiêng 15 độ.
Bề mặt phủ Manganese – Phosphated.
Chiều dài: 341mm
Trọng lượng: 790g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39