Bộ Tuýp 1/4 hệ Mét 32 món 2136 9320 MATADOR

Bộ Tuýp 1/4 hệ Mét 32 món 2136 9320 MATADOR

  • – Các soclet size: 4mm – 4.5mm – 5mm – 5.5mm – 6mm 7mm – 8mm – 9mm – 10mm – 11mm – 13mm.
    – 07 socket lục giác: E4 – E5 – E6 – E7 – E8 – E10 – E11.
    – 08 bit socket lục giác: T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40 x 32mm.
  • – Trọng lượng: 900g.
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39