Bộ Tuýp 1/4 28 Món hệ inch 2135 9281 MATADOR

Bộ Tuýp 1/4 28 Món hệ inch 2135 9281 MATADOR

  • – Các soclet size: 1/8″ – 5/32″ – 3/16″ – 7/32″ – 1/4″ – 9/32″ – 5/16″ – 11/32″ – 3/8″ – 7/16″ – 1/2AF.
    – 03 bit socket dẹt: 4 x 32mm; 5.5 x 32mm và 7 x 32mm
    – 03 bit socket bốn cạnh: PH1 x 32mm; PH2 x 32mm và PH2 x 32mm.
    – 05 bit socket lục giác: 3 – 4 – 5 – 6 – 8 x 32mm
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39