Thước Thủy 400m 0798 9040 MATADOR

Thước Thủy 400m 0798 9040 MATADOR

  • Độ chính xác: 0.5mm ứng với 0,028 độ từ vị trí cố định
  • Chiều dài tổng: 400mm
  • Trọng lượng: 300g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39