Lục Giác 12mm 0440 0120 MATADOR

Author : Hữu Thành

Lục Giác 12mm 0440 0120 MATADOR

  • Loại ngắn, chuẩn DIN 911
  • Chiều dài 133mm
  • Trọng lượng: 170g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39