Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 28mm 0190 0280 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 28mm 0190 0280 MATADOR

  • Size: 28mm
  • Chiều dài 385mm
  • Trọng lượng: 620g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39