Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 27mm 0190 0270 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 27mm 0190 0270 MATADOR

  • Size: 27mm
  • Chiều dài 349mm
  • Trọng lượng: 485g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39