Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 29mm 0190 0290 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 29mm 0190 0290 MATADOR

  • Size: 29mm
  • Chiều dài 385mm
  • Trọng lượng: 610g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39