Cờ Lê Tự Động Vòng Miệng 8mm 0189 0080 MATADOR

Cờ Lê Tự Động Vòng Miệng 8mm 0189 0080 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Bề mặt: mạ Chrome mờ
  • Chiều dài: 145mm
  • Trọng lượng: 30g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39