Cờ Lê Tự Động Vòng Miệng 7mm 0189 0070 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Tự Động Vòng Miệng 7mm 0189 0070 MATADOR

  • Bề mặt: mạ Chrome mờ
  • Chiều dài: 145mm
  • Trọng lượng: 30g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39