Cờ lê 2 đầu miệng 9x9mm 0145 0090 MATADOR

Cờ lê 2 đầu miệng 9x9mm 0145 0090 MATADOR

Vật liệu: Chrome Vanadium.
Bề mặt phủ Chrome, si bóng.
Chiều dài: 100mm
Trọng lượng: 16g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39