Cờ lê 2 đầu miệng 8x8mm 0145 0080 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ lê 2 đầu miệng 8x8mm 0145 0080 MATADOR

Vật liệu: Chrome Vanadium.
Bề mặt phủ Chrome, si bóng.
Chiều dài: 94mm
Trọng lượng: 14g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39