Cần Xiết Lực 20-200 Nm 6176 0030 MATADOR

Cần Xiết Lực 20-200 Nm 6176 0030 MATADOR

  • Dải lực: 20-200 Nm
  • Đầu vuông: 1/2 inch
  • Chiều dài: 500mm
  • Trọng lượng: 1.300g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39