Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 110mm 0175 1100 MATADOR

Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 110mm 0175 1100 MATADOR

Vật liệu Chrome Vanadium, Thép 31 CrV 3. Bề mặt được xử lý mạ kẽm.
Tiêu chuẩn: DIN133.
Ngàm nghiêng: 15 độ.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39