Thiết bị hứng nhớt thải khay hứng loại nằm HPMM HC-3285A

Thiết bị hứng nhớt thải khay hứng loại nằm HPMM HC-3285A

  • Áp suất khí nén cung cấp: 6~8 bar
  • Đầu nối ¼”.
  • Nhiệt độ nhớt: 40 – 60 0C
  • Thể tích khay hứng: 48 lít
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39