Cờ Lê Vòng Miệng 3/4 Inch 0185 8009 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng 3/4 Inch 0185 8009 MATADOR

  • Hàm nghiêng 15 độ.
  • Tổng chiều dài 230mm
  • Trọng lượng: 190g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39