Cờ Lê Vòng Miệng 13/16 Inch 0185 8010 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng 13/16 Inch 0185 8010 MATADOR

  • Hàm nghiêng 15 độ.
  • Tổng chiều dài 250mm
  • Trọng lượng: 260g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39