Cờ Lê Vòng Miệng 11/16 Inch 0185 8008 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng 11/16 Inch 0185 8008 MATADOR

  • Hàm nghiêng 15 độ.
  • Tổng chiều dài 239mm
  • Trọng lượng: 155g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39