Cờ Lê Vòng Miệng 5/8 Inch 0185 8007 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng 5/8 Inch 0185 8007 MATADOR

  • Hàm nghiêng 15 độ.
  • Tổng chiều dài 227mm
  • Trọng lượng: 136g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39