Cờ Lê Vòng Miệng 9/16 Inch 0185 8006 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng 9/16 Inch 0185 8006 MATADOR

  • Hàm nghiêng 15 độ.
  • Tổng chiều dài 203mm
  • Trọng lượng: 100g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39