Súng Hơi Vặn Bulong 1 inch 7000 0003 MATADOR

Súng Hơi Vặn Bulong 1 inch 7000 0003 MATADOR

  • Lưu lượng khí biểu kiến: 198 lít/phút
  • Áp lực khí vận hành: 6.3 bar
  • Ren ngõ vào khí: NPT 3/8 inch
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39