Súng Hơi Vặn Bulong 3/4 7000 0002 MATADOR

Súng Hơi Vặn Bulong 3/4 7000 0002 MATADOR

  • Lưu lượng khí biểu kiến: 198 lít/phút
  • Áp lực khí vận hành: 6.3 bar
  • Ren ngõ vào khí: NPT 3/8 inch
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39