Đầu Tuýp Hệ Mét 6mm 3075 1060 MATADOR

Đầu Tuýp Hệ Mét 6mm 3075 1060 MATADOR

  • Đầu vuông 3/8 inch
  • Chuẩn DIN 3129/ ISO 2725-1
  • Loại bóng
  • Vật liệu: Chrome Vanadium
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39