Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 25mm 0190 0250 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 25mm 0190 0250 MATADOR

  • Đầu vòng lệch 15 độ
  • Size: 25mm
  • Chiều dài 315mm
  • Trọng lượng: 400g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39